Oskar, der Geschichtenerzähler

Oskar ist ein langjähriger Geschichtenerzähler. Er erzählt an Mittwochen im Herbst und Winter.

 

 


 • Osk 1
 • Osk 2
 • Osk 3

 • Osk 4
 • Osk 5
 • Oskar 1

 • Oskar 2
 • Oskar 3
 • Oskar 4

 • Oskar 5
 • Oskar 6
 • Oskar 7

 • Oskar 8
 • Oskar_2014 1
 • Oskar_2014 10

 • Oskar_2014 2
 • Oskar_2014 3
 • Oskar_2014 4

 • Oskar_2014 5
 • Oskar_2014 6
 • Oskar_2014 7

 • Oskar_2014 8
 • Oskar_2014 9
 • Oskar_2015 1

 • Oskar_2015 2
Bildunten - WEB31.jpg